Dzięki pozyskanym Funduszom z MOT oraz Urzędu Marszałkowskiego został zatrudniony Przewodnik po obiektach sakralnych naszej Parafii:
czwartek, piątek, sobota od godz. 9/00 do 18/00
niedziela od 12/00 do 17.00. ZAPRASZAMY !!!

Zabytkowy kościół p.w. św. Marcina z Tours

Pierwszą świątynię parafialną w Czermnej ufundował między rokiem 1370 a 1398 ówczesny właściciel dóbr Czermnej - Dymitr "Podskarbek" z Goraja podskarbi Kazimierza Wielkiego. Uległa ona jednak zniszczeniu w skutek wojen tatarskich, a na jej miejscu między 1520 a 1537 rokiem wybudowano modrzewiową świątynię pod wezwaniem świętego Marcina z Tours. Została ona uroczyście konsekrowana w 1537 roku.
Drewniany kościół ze słupową wieżą posiada zrębową konstrukcję ścian, które są dwustronnie szalowane deskami. W XVII wieku świątynia o gotyckim charakterze dachu, na którym znajduje się wieżyczka na sygnaturkę z latarnią i neogotyckim hełmem, została znacznie przebudowana. Jej wnętrzu nadano charakter barokowy.Wzniesiono kaplicę nakrytą pozorną kopułą ośmiopolową.
Świątynia otoczona jest kamiennym murem z czterema kaplicami z I połowy XIX wieku (fundacji Kłosińskich).
W mur wkomponowana jest kamienna dzwonnica parawanowa z podwójną arkadą z przełomu XVIII/XIX wieku z dwoma dzwonami z 1946r. Jeden z nich stanowi wotum za ocalenie ludności wsi podczas II wojny światowej i został ufundowany przez parafian.
Wewnątrz świątyni Przez wprowadzenie do środka kościoła czterech ośmiobocznych filarów z arkadami stworzony został pseudo trójnawowy układ wnętrza, który pierwotnie był jednonawowy. Wnętrze kościoła zdobi polichromia figuralna i ornamentalna z 1877 roku. Przedstawia ona sceny: wniebowstąpienia, wniebowzięcia, uciszenia burzy.
W centralnej części ołtarza głównego obecnie znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Oryginał pochodzi prawdopodobnie z roku wyposażenia powstałego kościoła,który przypada na lata 1520 – 1532. Przedstawia madonne apokaliptyczną z dzieciątkiem. Namalowany na lipowej desce przez malarza zwanego mistrzem z Wójtowej. Obraz pierwotnie był częścią tryptyku. Do dziś została zachowana jego główna część.
Dwa razy w roku wizerunek Matki Bożej Pocieszenia był zasłaniany innymi malowidłami; 11 listopada - obrazem „Świętego Marcina z Tours", a w okresie Wielkiego Postu obrazem „Ukrzyżowanego Chrystusa" z 1969 roku, pędzla artysty plastyka Zygmunta Wilgusza z Krakowa. Jest to dzieło na wzór obrazu polskiego artysty z XVIII w. Wojciecha Gersona.
W górnej kondygnacji głównego ołtarza, nad słynącym łaskami wizerunkiem Matki Bożej, znajduje się obraz „Świętej Trójcy" z 1870 roku. Po bokach obrazu umieszczone są figury czterech ewangelistów ozdobione atrybutami -z prawej strony od góry święty Łukasz z wołem i święty Jan z orłem, a z lewej święty Marek z lwem i święty Mateusz z człowiekiem.
Poniżej kopii obrazu „Matki Bożej Pocieszenia" znajduje się tabernakulum z ołtarzem. Do 1969 roku służył on do sprawowania Najświętszej Ofiary. Po wprowadzeniu języka polskiego do liturgii Mszy Św. wybudowano w 1970 roku nowy ołtarz „do ludu". Jego frontową ścianę ozdobiono płaskorzeźbą Jezusa ofiarującego chleb i wino, która do tej pory znajdowała się na ołtarzu głównym.
Oprócz ołtarza w prezbiterium, tzw. synodalnego, znajdują się ołtarze boczne: po prawej stronie -neobarokowy z przełomu XIX/XX w. z rzeźbą „Serca Pana Jezusa"; po lewej stronie - późnorenesansowy z początku XVII w. z obrazem „Matki Bożej Różańcowej" z przełomu XIX/XX wieku. Ozdabia go również obraz „Świętej Trójcy" z 1928 roku. W bocznej kaplicy na wprost znajduje się ołtarz późnobarokowy z przełomu XIX/XX w. z XIX-wieczną rzeźbą „Świętego Antoniego", a z prawej strony widoczny jest regencyjno- rokokowy ołtarz z XVIII w. z obrazem „Świętego Józefa" z XIX wieku.
Innymi cennymi zabytkami starego kościoła są: ambona późnobarokowa z XVIII w., chrzcielnica kamienna z XVI w., organy ośmiogłosowe sprowadzone w 1897 roku ze Śląska, fabryki Bracie Rieger z Jgerdorfu, a także obrazy: „Serce Pana Jezusa" z II połowy XIX w., „Święty Antoni z Dzieciątkiem" z 1848 roku, „Święty Mikołaj" - barokowy z XVII/XVIII w., „Stacje Drogi Krzyżowej" z XVIII w., „Święta Teresa" z 1928 roku.
Większość tych bezcennych zabytków znajduje się obecnie w nowej świątyni. W 2000 roku w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem zostały tam przeniesione także inne cenne elementy wyposażenia starego kościoła, m. in.: wota, figury Św. Piotra, Św. Pawła i Serca Jezusowego, konfesjonały, feretrony, obrazy, wahadłowy zegar stojący, wieczna lampa oraz stacje drogi krzyżowej.
Kościółek był odnawiany w 1850 i 1877. W 1911 roku pokryto go blachą, którą ufundował ks. J. Godek W 1958 krakowscy artyści-plastycy odnowili malowidła. W 1962 roku kościół został zelektryfikowany i pomalowany. W 1968 roku wykonano w nim instalację elektryczną i radiofoniczną, a także przeprowadzono jego remont. W latach 2006-2010 przeprowadzono remonty: ambony, chodnika, schodów. Odnowiono mur otaczający wraz z dzwonnicą, blacha pokrywająca kościół została zamieniona na gont oraz zrobione fundamenty. Remonty były finansowane głównie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stary kościół jest jednym z cenniejszych zabytków sakralnych o konstrukcji zrębowej i jest proponowany do Szlaku Architektury Drewnianej terenów Małopolski. Obecnie w dniu odpustu ku czci Św. Marcina z Tours (11 listopada) odbywają się w nim nabożeństwa. Od 2006 roku kościółek pełni funkcję kaplicy cmentarnej.
Dnia 11 listopada odbędą się główne obchody 500lecia powstania świątyni. O godzinie 11 odprawiona zostanie uroczysta msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji ks. Bp Andrzeja Jeża. Następnie o godzinie 15 w domu kultury diecezjalny konserwator zabytków ks. Piotr Drewniak wygłosi prelekcję o zabytkowym kościele. Serdecznie zapraszamy.

RODO
„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Czermna umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”. 

© Copyright 2021 

Designed with Mobirise html website templates