Wielkanoc 2022

 Fotorelacja z Wielkiego Czwartku

Wielki Czwartek sprawowany na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu swoje ciało i krew pod postaciami chleba i wina. Wtedy też Jezus ustanowił dwa sakramenty święte - Kapłaństwa i Eucharystii.

 Fotorelacja z Wielkiego Piątku

Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Tego dnia obowiązuje post ścisły. W Wielki Piątek odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.