Sanktuarium

O nowej murowanej świątyni parafianie Czermnej marzyli od dawna. W archiwach parafialnych znajduje pismo podpisane przez ówczesnego proboszcza ks. Józefa Godka, z którego wynika, iż zmarły 24 września 1901 roku parafianin śp. Tomasz Smaś przeznaczył legat kwocie 2000 koron na budowę nowego kościoła murowanego Czermnej.
 Wojny oraz szczególnie trudna sytuacja polityczno-gospodarcza naszego kraju w czasach socjalistycznych niweczyły plany wybudowania nowego kościoła. Ówczesne władze nie wyrażały zgody na budowę obiektów sakralnych. Po długich i żmudnych zabiegach ks. proboszcz Władysław Krężel zdobył pozwolenie na budowę nowej plebanii.
 Jej wznoszenie rozpoczęto w 1982 roku. Trzy lata później uzyskał on zgodę na podjęcie nowej inwestycji — budowę nowego kościoła tzw. „militarnego”, bo ówczesne władze zaaprobowały tylko taki projekt. W 1985 roku zatwierdził go Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, a 1986 roku Kuria diecezjalna. Świątynia od samego Początku wzbudzała wiele kontrowersji i zarazem podziwu. Pozwolenie na wybudowanie tak dużego kościoła, z ogromnymi podziemiami, miało w zamiarach ówczesnych władz udaremnić jego wzniesienie. Komuniści byli przekonani, że tak mała i niezbyt zamożna wioska nie udźwignie ciężaru budowy takiego kościoła. Bryłę nowej świątyni rozwiązano na rzucie krzyża w układzie trzynawowym o wyraźnym osiowym założeniu z dwoma wieżami na froncie, między którymi cofnięta ściana wytwarza silne wgłębienie dopełnione rozetą. Powierzchnia użytkowa kościoła wynosi blisko 1500 m2, a całkowita ponad 1900 m2. W przyziemiu ma część dla wiernych obejmującą trzy nawy, prezbiterium z obejściem ofiarnym oraz kaplicę dla nabożeństw okolicznościowych. Po lewej stronie prezbiterium znajduje się zakrystia, pomieszczenie dla ministrantów, klatka schodowa łącząca ze skarbcem, pomieszczeniem na szaty i księgi liturgiczne oraz dojście do kasety obrazu na górze. W piwnicach mieści się kaplica dolna dostępna poprzez klatki schodowe w wieżach oraz bezpośrednio i zewnątrz poprzez podcień pod podestem schodów, a dalej kruchta i korytarz. Kaplica dolna połączona jest z zakrystią. Pozostałe pomieszczenia piwniczne to kotłownia, skład opału, pomieszczenie palacza, pompownia oraz klatka schodowa i sanitariat dostępny z podestu. Zaprojektowano ponadto chór dostępny z klatek prowadzących w wieżach. Kubatura nowego kościoła liczy blisko 1400 m3. Od samego początku rozmiary podjętego przez ks. Krężla oraz parafian dzieła budowy sanktuarium dla Czermneńskiej Pani zdawały się niemal przekreślać wszelkie nadzieje na jego ukończenie (o co zapewne chodziło ówczesnym władzom świeckim).
Mieszkańcy wioski podjęli jednak trud wznoszenia tak ogromnej budowli i już jesienią 1986 roku rozpoczęły się prace przy wznoszeniu nowej świątyni. W znacznej mierze były one wykonywane ręcznie lub z pomocą konnych wozów, którymi wywożono ziemię. 17 sierpnia 1987 roku wytyczono plac budowy. Od samego początku wznoszenia świątyni mieszkańcom Czermnej sprzyjała wyraźna opieka Matki Bożej Pocieszenia. Plac budowy omijały w tym czasie tak liczne w okolicach, a nawet w pobliskich przysiółkach, ulewne deszcze i burze. Zima okazała się bardzo lekka i raczej deszczowa. W 1989 roku ks. Władysław Krężel udał się do Stanów Zjednoczonych, aby wśród rodaków i Polonii szerzyć kult cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, jego koronację oraz uzyskać wsparcie finansowe dla budowanej świątyni.
 Niemal codziennie w czasie wznoszenia świątyni zaangażowanych było przy niej od 10 do 15 wyznaczonych parafian oraz najęci robotnicy, m. in. ekipa cieśli — górali z Kacwina. W pracach tych społecznie uczestniczyli głównie czermneńscy murarze, cieśle, stolarze, ślusarze oraz inni fachowcy. W 1989 roku zalano płytę na kościele podziemnym i kontynuowano prace przy wznoszeniu murów oraz betonowaniu schodów od strony frontowej. Każdego dnia pracowało przy kościele po 5 murarzy i 10 pomocników.
W 1992 roku odbyła się uroczystość umieszczenia na wznoszonej świątyni tablicy o treści: Kamień węgielny poświęcony przez, Jana Pawła II - Rzeszów 2 VI 1991. Wmurował J. E. Ks. Bp J. Życiński — Czermna 20 IX 1992. W 1993 roku przystąpiono do betonowania wysokiego na 18 m stropu kościoła, które zakończono jesienią dwa lata później. W następnych latach prace ciesielskie prowadziła ekipa ze Słopnic koło Limanowej, a blacharskie z Dobczyc koło Krakowa (1996). W 1997 roku tynkowano kościół.
W ciągu kolejnych lat trwały prace przy jego wykończeniu: elektryfikacja, malowanie, układanie posadzki, wyposażanie wnętrza. W ostatniej dekadzie otynkowano i wymalowano kościół z zewnątrz, a także zadbano o zieleń i estetykę jego otoczenia. Szczególne oddani budowie świątyni byli członkowie OSP w Czermnej. Strażacy swoją ofiarną i bezinteresowną pracą wspierali ogromne przedsięwzięcie, m. in. zwozili cegłę i cement, gasili wapno, wozili wodę. Do dnia dzisiejszego nie ustają pełnieniu zaszczytnych obowiązków w służbie Bożej. Dzieło wznoszenia nowego kościoła w Czermnej ustawicznie wspomagała Matka Boża Pocieszenia. Potwierdzają to relacje parafian oraz zaangażowanych W te prace duszpasterzy. Byli nimi następujący kapłani: ks. Władysław Krężel, ks. Jan Ochał, ks. Stanisław Celusta, ks. Ryszard Kapałka, ks. Jan Urbański, ks. Zbigniew Stachura, ks. Grzegorz Ochał oraz ks. Stanisław Madeja. Zakończył on budowę świątyni i przygotował ją do poświęcenia. Uroczystej konsekracji nowej świątyni dokonał 26 sierpnia 2000 roku ks. bp Ordynariusz Wiktor Skworc. Uczestniczyły niej rzesze parafian i pielgrzymów z odległych stron, a nawet z zagranicy. Nazajutrz w czasie uroczystości odpustowej - dla upamiętnienia bohaterstwa żołnierzy AK Kompanii „Północ" 5 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz obławy z 1944 roku - ks. bp Józef Gucwa poświęcił wybudowany u podnóża nowego kościoła pomnik. Widnieje na nim napis: Poległym wolność Ojczyzny żołnierzom 5 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Ofiarom pacyfikacji Czermnej. Mieszkańcy Czermnej. 27.08.2000.
Nowy kościół w Czermnej ukazuje potęgę bezinteresowności i miłości jej mieszkańców do Matki Bożej Pocieszenia. Jego wnętrze jest jasne. przestronne i równocześnie skłaniające do modlitewnego skupienia. W najbardziej zaszczytnym miejscu świątyni — prezbiterium kształcie tęczy - znajduje się łaskami słynący Obraz Czermneńskiej Pani, który zachwyca swoim niespotykanym pięknem i blaskiem zdobiących go wotów. Niżej widnieje złote dziewięciopromienne tabernakulum. 26 sierpnia 2007 roku uroczystą sumę odpustową odprawił ks. bp Władysław Bobowski. Odczytał na niej dekret ks. bpa Ordynariusza, który nowej świątyni nadał tytuł Sanktuarium. Duszpasterze oraz parafianie troszczą się o obiekty sakralne, a szczególnie o wystrój nowej świątyni. To z domów mieszkańców wioski pochodzą okazałe rośliny doniczkowe, które ofiarowali dla jej upiększenia. W każdym tygodniu wyznaczone 10 rodzin sprząta kościół i dekoruje go kwiatami. Co roku rodzice dzieci pierwszokomunijnych oraz bierzmowanych składają Dary Ołtarza", m. in. W roku 2000 dzieci ufundowały piękny ornat z wyhaftowanym odnowionym wizerunkiem Czermneńskiej Pani, a w 2005 roku nową szopkę bożonarodzeniową. Z zebranych ofiar parafian oraz dobrodziejów zakupiono elementy wyposażenia kościoła (m. in. organy, chrzcielnicę, a w 2009 roku dębowe ławki). W latach 2015-2019 zamontowano witraże w oknach. Natomiast w 2019 sanktuarium zostało odmalowane. Bez przerwy wierni ofiarowują dary lub wota, które ozdabiają wnętrze świątyni lub służą obrzędom liturgicznym. Przed nabożeństwami z czermneńskiego Sanktuarium rozbrzmiewają melodie religijnych pieśni. O godz. 15.00 — Jezu, ufam Tobie; o 21.00 — Apel Jasnogórski; o 22.00 —Cisza. W ciągu dnia dzwony wybijają Pełne godziny, a w południe wygrywają Anioł Pański. Na placu kościelnym został urządzony rozległy asfaltowany parking dla samochodów i autokarów.
Na drogach prowadzących do Sanktuarium rozmieszczone zostały tablice informacyjne o łaskami słynącym obrazie.

RODO
„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Czermna umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”. 

© Copyright 2021 

Web page was created with Mobirise