Mobirise

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie zaprasza na studia magisterskie z teologii. Studia te, przeznaczone dla osób świeckich i zakonnych, służą nie tylko pogłębieniu wiary i chrześcijańskiej formacji, lecz także przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej.
Od 1 października 2021 r. rozpoczną się także studia podyplomowe: „Katecheza przedszkolna”, które są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne. Podyplomowe studia „Katecheza przedszkolna” pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych.
Zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.
Szczegółowe informacje na stronie: Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, tel. 146223331, wt.diecezja.tarnow.pl email: wteol@diecezja.tarnow.pl 

RODO
„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Czermna umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”. 

© Copyright 2021 

Design a website with Mobirise