Droga do koronacji i uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Czermneńskiej.


  Starania o koronację łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia rozpoczął ks. Stefan Leon Pawłowski. Ten pochodzący z Rzepiennika Strzyżewskiego kapłan był z zamiłowania historykiem-regionalistą. W 1926 roku objął probostwo w Czermnej i zainteresował się dziejami parafii, a szczególnie łaskami słynącego obrazu. Już w 1928 roku opracował Książkę zawierającą spis łask doznanych przez wiernych za modlitwę przed obrazem Matki Pocieszenia czczonej w wielkim ołtarzu w kościele w Czermnej. Zapisał w niej wydarzenia i relacje świadczące o cudownej mocy obrazu od 1860 roku. 30 sierpnia 1931 roku ks. Stefan Pawłowski zwrócił się do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie z prośbą o podjęcie działań zmierzających do koronacji wizerunku Czermneńskiej Pani. W odpowiedzi 10 września 1931 roku Kuria poleciła przedstawić dokładną historię obrazu, zasięg jego kultu oraz opis doznawanych łask.

Zgodnie z życzeniem władz kościelnych ks. Stefan Pawłowski opracował dzieje obrazu i pismem z dnia 2 lutego 1934 roku przesłał je do Kurii, prosząc równocześnie o wyznaczenie komisji dla kanonicznego zbadania sprawy. Wobec braku odpowiedzi, ponownie, pismem z dnia 8 września 1935 roku zwrócił się z prośbą o wydelegowanie komisji kurialnej w celu zbadania cudownego charakteru obrazu. Listem z dnia 15 września 1935 roku ks. bp Franciszek Lisowski ustanowił komisję w składzie: ks. Stanisław Bulanda (przewodniczący), ks. Franciszek Mróz i ks. Jan Bochenek (członkowie) oraz ks. Władysław Węgiel (sekretarz). Komisja ta po zbadaniu przedłożonych jej dokumentów: spisu cudów oraz historii wsi Czermna, na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 1937 roku postanowiła zwrócić się o dostarczenie dalszych dowodów na to, że kult obrazu Najświętszej Marii Panny w Czermnej można uznać za starożytny i rozpowszechniony w dalszej okolicy. Ks. Stefan Pawłowski z wielkim zaangażowaniem, szczególnie poprzez swoje opracowania historyczne oraz artykuły w prasie katolickiej, rozpowszechniał kult Matki Bożej Czermneńskiej. Orientował się już nawet w kosztach wykonania złotych koron dla Maryi i Dzieciątka. Dla uczczenia dziesięciolecia zmartwychwstania Polski napisał monografię Czermnej, która została wydana drukiem w 1930 roku. Była ona pierwszym opracowaniem historii wioski, przyczyniła się do jej rozsławienia oraz przyniosła dochód przeznaczony na odnowienie kościoła. W 1936 roku ks. Stefan Pawłowski zrzekł się probostwa w Czermnej z powodu złego stanu zdrowia. Prawdopodobnie jednak nie tylko zmiana na stanowisku proboszcza, ale szczególnie wybuch II wojny światowej oraz trudne lata powojenne przeszkodziły w realizacji pragnienia czcicieli Matki Bożej Pocieszenia.
O koronacji czermneńskiego obrazu marzyli i myśleli także późniejsi duszpasterze. Wielkim czcicielem Maryi był prześladowany przez władze komunistyczne ks. Wojciech Lipka. Dzięki jego staraniom w 1970 roku, na podstawie dawnych dokumentów oraz trwającego nadal szczególnego kultu Matki Bożej Pocieszenia, Kuria uznała obraz za łaskami słynący. Cztery lata później krakowski malarz Zygmunt Wilgusz namalował jego kopię.
W trosce o szerzenie kultu Czermneńskiej Pani ks. Wojciech Lipka wydał pierwsze czarno-białe obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia, a w 1977 roku opracował historię Sanktuarium, którą przesłał do Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie w celu przygotowania publikacji: Obrazki Matki Bożej Pocieszenia słynące łaskami w Polsce. W tym samym roku czermneński wizerunek ukazał się w katalogu obrazów słynących łaskami w Diecezji Tarnowskiej, natomiast w 1978 roku w Currendzie 1-4 została wydrukowana Historia Sanktuarium w Czermnej. Za czasów duszpasterzowania ks. Lipki zwiększała się liczba wiernych przybywających do czermneńskiego Sanktuarium, szczególnie w dni odpustu. Organizowane były wtedy piesze pielgrzymki z okolicznych wiosek.
Księdzu Wojciechowi Lipce nie dane było jednak zrealizować zaplanowanych przedsięwzięć. W trudnych latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku urzeczywistniać je zaczął jego następca ks. Władysław Krężel. Kontynuował on zamierzenia swojego poprzednika i zredagował kolejne opracowanie dotyczące parafii. Jego staraniem i dzięki pomocy księdza rodaka Edwarda Daty zostały wydrukowane w Rzymie kolorowe obrazki z wizerunkiem i modlitwą do Czermneńskiej Pani. Rozprowadzane były one jako cegiełki na budowę murowanego Sanktuarium.
W czasie wznoszenia nowej świątyni ku czci Matki Bożej Pocieszenia nie zapomniano o szerzeniu kultu Jej słynącego obrazu. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku opracowany został Modlitewnik czermneński, a w 1997 roku ukazał się zarys monograficzny Czermna. W następnym roku opublikowano książkę Z życia Czermnej oraz kalendarz parafialny na rok 1998. Oprócz wznawianych wcześniejszych publikacji, wydawane i rozpowszechniane były obrazki z modlitwą, foldery Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, oprawione obrazy na ścianę oraz kartki pocztowe z widokami Czermnej i obiektów sakralnych. W roku 2004 ukazała się książeczka Matka Boża Czermneńska. Nadzieja koronacji. Przed Wielkim Odpustem głoszone są Rekolekcje Maryjne, na które poprzez specjalne afisze i ogłoszenia zaprasza się wiernych z całej okolicy. Obecny ksiądz proboszcz kustosz sanktuarium ks. Stanisław Madeja we wszystkich sąsiednich parafiach i dekanatach wygłosił rekolekcje, w czasie których rozpowszechniał kult Matki Bożej Pocieszenia. Kontynuując starania o koronację cudownego wizerunku Czermneńskiej Pani - równocześnie z konsekracją Sanktuarium ku Jej czci w 2000 roku - ks. Proboszcz wznowił proces koronacyjny na szczeblu diecezjalnym. Jego pracami zajęli się ks. prałat Adam Nowak - historyk i ks. infułat Władysław Kostrzewa - oficjał Sądu Biskupiego, a także ks. dr Władysław Szczebak - autor dokumentacji historyczno-konserwatorskiej obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w Czermnej.
W czasie wizytacji kanonicznej w 2009 roku ks. Stanisław Madeja do kwestionariusza wizytacyjnego załączył prośbę o ukoronowanie czermneńskiego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Zawierała ona dokumentację historyczno-konserwatorską dzieła, spis doznanych łask oraz świadectwa cudownych zdarzeń. Na jej podstawie ks. biskup Wiktor Skworc w piśmie z 12 marca 2009 roku nadmienił, iż parafia w Czermnej jest maryjnym sanktuarium i pretenduje do aktu koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Wkrótce ks. bp Ordynariusz wyznaczył datę tej uroczystości na dzień 28 sierpnia 2011 roku. Uroczystość ta miała się odbywać w ramach jubileuszu 225-lecia diecezji tarnowskiej. Bezpośrednie przygotowania zarówno duchowe jak i materialne trwały przez ostatni rok przed koronacją. W tym czasie zostały między innymi opracowane przez ks. dr Janusza Królikowskiego czytanki majowe przybliżające diecezjanom kult Matki Bożej Czermneńskiej. Ponadto w 18 sąsiednich parafiach zostały wygłoszone kazania zapraszające na uroczystość koronacji. W przygotowania do tej uroczystości włączyła się cała wspólnota parafialna, parafie dekanatu oraz władze Gminy Szerzyny. Złote korony dla Maryi i Dzieciątka zaprojektował ks. prałat Tadeusz Bukowski. Przed koronacją odbyły się misje parafialne, które prowadzili Ojcowie Redemptoryści z Tuchowa. Przygotowaniem liturgii uroczystości koronacyjnej zajmował się Ksiądz prałat Stanisław Garnczarski. Przygotowaniem pieśni i orkiestr zajął się ksiądz Stefan Król. Na uroczystości śpiewał chór "Puelle Orantes" z Tarnowa pod dyrekcją księdza prałata Władysława Pachoty. Sam dzień koronacji obrazu 28 sierpnia stał się chwilą niezwykle uroczystą. Od samego rana przybywali do Czermnej pielgrzymi i goście aby uczestniczyć w tych podniosłych wydarzeniach. O godzinie 10.00 rozpoczęło się modlitewne czuwanie, w ramach którego młodzież prowadziła modlitwę różańcową i śpiew pieśni. O godzinie 10.45 ks. prałat Stanisław Garnczarski poprowadził komentarz przed Mszą Świętą koronacyjną. Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 11.00. Chór wykonał na wejście pieśń: "Ave Maria", a następnie z ludem pieśń:"Matko Pocieszenia". Uroczystości koronacyjnej przewodniczył pasterz diecezji tarnowskiej ks. biskup Wiktor Skworc. Kazanie wygłosił pasterz diecezji rzeszowskiej ks. biskup Kazimierz Górny. Ponadto w uroczystej Mszy świętej uczestniczyli: ks. biskup Władysław Bobowski, ks. biskup Wiesław Lechowicz, ks. biskup Andrzej Jeż, ks. infułat Wiesław Szurek, ks. infułat Władysław Kostrzewa. Msze świętą koncelebrowało 120 kapłanów. W konfesjonałach posługę pełniło 20 kapłanów. We Mszy Świętej uczestniczyli również diakoni i alumni Seminarium Duchownego w Tarnowie. Uroczystość ta zgromadziła rzesze wiernych z różnych miejsc, niemal całej Polski. Wystarczy nadmienić, że na tą historyczną chwilę przybyła pielgrzymka z Gdańska. Z okolicznych parafii przyszły pielgrzymki piesze. Po kazaniu nastąpiła modlitwa koronacyjna a następnie sama uroczystość nałożenia koron na głowę Pana Jezusa i Matki Bożej. Następnie zabrzmiały fanfary. U wielu osób było widać ogromne wzruszenie, niektórzy ze wzruszenia płakali. W procesji z darami uczestniczyli przedstawiciele wszystkich parafii z dekanatu Ołpińkiego, przestawiciele Rady Gminy Szerzyny i Ruchu Światło Życie oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Czermnej. Ksiądz proboszcz Stanisław Madeja w słowach podziękowań, przed błogosławieństwem powiedział:"dziękuję wszystkim pielgrzymom, którzy przybyli dzisiaj do Czermnej z daleka i z bliska: z diecezji gdańskiej, katowickiej, sosnowieckiej, sandomierskiej, przemyskiej, krakowskiej, rzeszowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i tarnowskiej. Dziękuję wszystkim i proszę: zabierzcie z tego miejsca miłość do Matki Bożej i przenieście ją w wasze domy, rodziny i miejsca pracy. Niech Was wszystkich darzy miłością Maryja Matka Pocieszenia, do której Sanktuarium powracajcie jak najczęściej i do Niej przychodźcie ze swoimi troskami i zmartwieniami".

RODO
„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Czermna umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”. 

© Copyright 2021 

How to make your own site - Read more