INTENCJE MSZY Św. od 2 do 9 października 2022r.

NIEDZIELA
2.10.22

7/00 - + Emilii Gotfryd w 8 rocz. śm.. .
9/30 - Z róży p. Marka Paszyńskiego podz. za łaski z prośbą o op. MB Poc.
.
11/30 - + Zofii , Władysławy Papciak z int. wnuczki Weroniki/2/.
16/00 - + Kunegundy, Jana Gancarz z int. sąsiadów Król/2/.

Poniedziałek
3 .10.22.

7/00- + Zofii, Władysława Papciak z int. wnuczki Karoliny . /3/.
+ Kunegundy, Jana Gancarz z int.Zofii, Krzysztofa Krok – poza par./3/.
17/00 - + Marii Świędrych w 7 dzień po śm. z int. syna.

Wtorek
4.10.22.

7/00 - + Zofii, Władysława Papciak z int.córki Teresy z mężem/4/.
. + Kunegundy, Jana Gancarz z int. Karoliny Król z Kubą/4/.
. 17/00 - + Marii, Józefa, Kazimierza, Eugeniusza Szymańskich.
. + Edwarda Nowak w rocz. śm.

Środa
5.10.22.

7/00 - + Zofii, Władysława Papciak z int.sąsiadów córki Teresy/5/. .
. + Kunegundy, Jana Gancarz z int. wnuka Radka/5/.
17/00 + Danuty Wal w 6 rocz. śm.męża Kazimierza.
. + Małgorzaty Faber w 2 rocz. śm.

Czwartek
6.10.22

7/00- + Zofii, Władysława Papciak z int.rodz. Walczyk i Zbylut./6/.
. + Kunegundy , Jana Gancarz z int. wnuka Bartka/6/.
17/00 – + Stanisława Furman w 7 dzień po śm. z int. syna z żoną.
.

Piątek
7.10.22.

7/00 - + Zofii, Władysława Papciak z int.Lucyny, Bogdana Walczyk /7/..
. + Kunegundy, Jana Gancarz z int.rodz. Kmiecik/7/.
17/00 - + Jana Biernackiego w 3 rocz. śm.
. + Rozalii, Stanisława,Jana, Antoniego Szymańskich.

Sobota
8.10.22.

7/00.- + Stanisława Byś z int.brata Tadeusza.
. + Zofii, Władysława Papciak z int. syna Tadeusza z żoną/8/.
14/00 - Msza św. ślubna – Jasiczek – Bałucki.
17/00 - + Kunegundy, Jana Gancarz z int. Łukasza Kmiecik z rodz/8/.
. + Marii Piotrowskiej w rocz. śm i jej rodziców.

NIEDZIELA
9.10.22.

7/00 - + Józefa Kucharczyk, Andrzeja Drzymały. .
9/30 - + Zofii, Władysława Papciak z int.rodz. Rewiś/9/.
.
11/30 - + Mariusza Zając w rocz. śm.
16/00 - + Kunegundy, Jana Gancarz z int. sąsiadów Górka/9/.

RODO
„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Czermna umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”. 

© Copyright 2021 

Designed with Mobirise site themes