Historia parafii

Parafię w Czermnej erygowano prawdopodobnie już w drugiej połowie XIV wieku. Jako samodzielna parafia powstała między rokiem 1370 a 1398. Została zorganizowana już po lokacji wsi na prawie niemieckim przez króla Kazimierza Wielkiego w 1353 roku. Wioska była własnością szlachecką, a kolatorami tutejszego kościoła byli przedstawiciele panujących w niej rodów. W roku 1565 kolatorem miejscowego kościoła był Jan Czermiński. później Jerzy Lubomirski, Albert Czermiński, Mikołaj Borek i Krzysztof Krzesz z Męciny, na początku XVII w. Paweł Przyłuski i Zygmunt Baranowski, a w połowie XVIII W. Adam Ramułt.

Przed rozbiorami Polski od 4 października 1448 roku parafia Czermna należała do diecezji krakowskiej, archidiakonatu sądeckiego. Od 5 lipca 1763 roku znalazła się w archidiakonacie wojnickim i dekanacie jasielskim.

Po kanonicznym erygowaniu diecezji tarnowskiej 13 marca 1786 roku Czermna przynależała administracyjnie do cyrkułu jasielskiego oraz dekanatu jasielskiego. Kiedy zniesiono diecezję tarnowską 13 czerwca 1805 roku parafia została włączona do diecezji przemyskiej i należała do oficjału pilzneńskiego, cyrkułu jasielskiego i dekanatu jasielskiego (przez pewien czas także do dekanatu brzosteckiego). W okresie międzywojennym należąca do dekanatu ołpińskiego Czermna wróciła do diecezji tarnowskiej. Przez pewien czas przynależała do dekanatu bieckiego. Obecnie po reorganizacji diecezji polskich diecezji dokonanej przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tubus Poloniae populus” z 25 marca 1992 roku Czermna jednolita pod względem wyznaniowym wchodzi w skład dekanatu ołpińskiego.

Z początku parafii były kapelanie dworskie, bo istniało 12 folwarków, a potem były komendarie. Pierwszym proboszczem kanonicznie instytuowanym został ks. Tomasz Serwowski (od 5 III 1773 do 1790 roku). Najdłużej Czermnej duszpasterzował ks. Józef Godek-36 lat. Znanymi, z bardzo ubogich archiwaliów, proboszczami w czasach nowożytnych byli m. in. ks. Ambroży Więczkowski (około roku 1595), ks. Jan Bukowski (1597), ks. Stanisław Andrzej z Jodłowej (1602), ks. Stanisław Kociołek (1613), ks. Jan Gryszter (1716) i ks. Wojciech Lopatkiewicz (1747). ks. Andrzej Anuszkiewicz (1781). W roku 1896 z powodu słabości ks. proboszcza Józefa Godka parafia otrzymała księdza wikarego. Posadę te systemizowano 1898 roku. Niektóre księgi metrykalne są spisywane od 1710. Kronika parafialna (niesystematycznie) jest prowadzona od 1771 roku. W powojennej historii z czermneńskiej parafii do służby Bożej zostało powołanych 12 kapłanów oraz 8 sióstr zakonnych.

W wiosce znajdują się dwa cmentarze. Na starym tzw. „cholerycznym" grzebano zmarłych na tę groźną chorobę w II połowie XIX wieku. Na Na początku XX wieku (z inicjatywy Stefana Pawłowskiego) założono nowy cmentarz parafialny. W 1861 (zburzono ją w 1991 roku), a w 1987 roku poświęcono nowy okazały budynek.
4 marca 1934 roku założono w Czermnej Akcję Katolicką. Jej działalność została reaktywowana 4 kwietnia 2001 roku. Od wielu lat istnieje w parafii Caritas. W roku 2008 przy parafii prowadziło działalność Centrum Kulturalno — Integracyjne ,Arka".
Czermna zasługuje na miano ,Parafii Maryjnej". Obraz Matki Bożej Czermneńskiej jest przedmiotem szczególnego kultu ze strony wiernych. Mieszkańcy wioski mają nieustające przeświadczenie o szczególnej opiece Maryi z łaskami słynącego wizerunku. Coraz liczniej parafianie i pielgrzymi uczestniczą w środowych nabożeństwach wotywnych oraz nowennach. Odczytuje się na nich tysiące próśb do Maryi i podziękowań.
 Pismem bpa Leona Wałęgi z dnia 1 maja 1930 roku Kuria Biskupia w Tarnowie zezwoliła na kanonicznę erekcję Bractwa Matki Bożej Pocieszenia przy kościele parafialnym Czermnej i na agregację tegoż Bractwa do Arcybractwa tego imienia w Rzymie. Jednak już Wcześniejsze łacińskie dokumenty dotyczące Czermnej z roku 1716 zawierają zapisy o uposażeniach na rzecz: stworzenia Bractwa Pocieszenia Najświętszej w kościele parafialnym Czermnej orz powołaniu tego Bractwa. Dokument z 1781 roku zobowiązywał rządcę kościoła filialnego w Czermnej Andrzeja Anuszkiewicza do nieprzerwanego rozszerzenia kultu Najświętszej Błogosławionej Dziewicy.
W okresie międzywojennym parafii Czermna istniało wiele Róż Żywego Różańca. Kronika Stowarzyszenia Różańca Żywego w Czermnej istniejącego od 1875 r. wymienia ich ogółem 82. Do 1935 roku zapisano w niej następujące Róże: mężów-10, matek – 29, młodzieńców - 11, panien - 32. W 1926 roku ks. Pawłowski sporządził Spis róż różańcowych w Czermnej, który był uzupełniany od 1927 do 1935 roku. Idei Żwego Różańca nie przerwała II wojna światowa ani trudne lata odbudowy i socjalizmu. Obecnie istnieje ponad 20 Róż Różańcowych. do których należą dzieci, młodzież i starsi. O głębokiej czci wobec Maryi świadczą również rozsiane po całym terenie wsi i zagrodach gospodarskich Jej figurki, a zwłaszcza zabytkowe przydrożne kapliczki. Należą do nich szczególnie:
- murowana kaplica na Przydolu z około połowy XIX W. pw. Matki Kościoła, rozbudowana o część drewnianą, z fundacji rodziny Kozaków;
- zbudowana w 1896 r. kapliczka Pasternikach, z ubieraną w naturalne sukienki. rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, fundacji Pawła i Pauliny Bedusów,
 - kapliczka z 1907 r. przy drodze głównej do centrum Wsi (w pobliżu Ośrodka zdrowia), rzeźbą Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie poczętej z 1908 r., z fundacji Michała i Zofii Padów;
 - na Kopaninach kapliczka wybudowana 1850 r. przez Wojciecha Walczyka, z obrazem Św. Trójcy i wiszącym obok wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej;
- w Nadolu na Skale murowana kapliczka ku cz Matki Bożej Siewnej ufundowana jako wotum w połowie XIX w. przez Helenę i Karola Zaykowskich. Dawniej odprawiane były w niej Msze Św.: 3 maja – w święto Królowej Polski i 8 września – uroczystość Matki Bożej Siewnej (przy innych kapliczkach msze były odprawiane okolicznościowo).
 Ku czci Najświętszej Panny Maryi mieszkańcy wystawiali także kapliczki na postumentach (Wola, Przydole, Kopaniny, Zakobyle) szafkowe na słupach oraz i drzewach (Nadole, Wola) i czynią to do dziś. Wznoszone przy obejściach potocznie zwane „Maryjki" są nie tylko wyrazem wiary ich fundatorów, ale , bardzo często stanowią wotum za uproszone u Najświętszej Panienki łaski i dobrodziejstwa.
 W Czermnej od wieków istnieje kult oraz szczególne nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny. W dniach 11-12 lutego 1970 roku mieszkańcy wsi przeżywali nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej w symbolach Świecy i Ewangeliarza, a od 17 grudnia 1978 do 27 lutego 1980 roku peregrynację kopii Jej obrazu. W związku z ogłoszeniem przez Ojca Świętego Roku Maryjnego od 27 grudnia 1987 roku po Czermnej wędrowały dwie kopie częstochowskiego obrazu. W dniach 6-7 października 2000 roku odbyło się w parafii uroczyste nawiedzenie kopii wizerunku Jasnogórskiej Pani.
Matka Boża Pocieszenia bliska jest sercu każdego mieszkańca Czermnej oraz wielu pątników, którzy przybywają przed Jej łaskami słynący obraz. Od 1 grudnia 1999 do 7 sierpnia 2000 roku jego dwie kopie peregrynowały po domach całej wioski. Oprawione obrazki Maryi ozdabiają ściany niemal każdego domostwa w Czermnej i w wielu okolicznych miejscowościach.
Na chwałę Czermneńskiej Pani śpiewały religijne zespoły dziewczęce Miriam i Stella Maris.
Parafianie Czermnej , a szczególnie młodzi jej przedstawiciele, co roku uczestniczą w oazach oraz pieszej pielgrzymce do Tuchowa.( w lipcu) a także na jasną górę (w sierpniu). W 2005 roku powstała Dziewczęca Służba Maryjna. Rok później animator Mateusz Antas założył 3 grupy oazowe Ruchu Światło Życie, które zrzeszają dzieci i młodzież z całej parafii. W okresie bożonarodzeniowym składają oni życzenia mieszkańcom wioski jako Kolędnicy Misyjni.
Od kilku lat w okresie wakacyjnym do Czermnej przybywają uczestnicy turnusów oazowych Ruchu Światło Życie. Przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia modliła się już młodzież niemal z całej Polski i z różnych zakątków świata, m. in. z Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Austrii i Stanów Zjednoczonych.
Od 7 września 2002 roku w czermneńskim Sanktuarium zostało wprowadzone nabożeństwo Apelu Maryjnego, które odbywa się W pierwszą sobotę miesiąca od maja do września. W każdą niedzielę przed poranną Mszą Św. śpiewane są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny. Przed niedzielną sumą i środową nowenną członkowie Wyznaczonej Róży odmawiają z wiernymi Różaniec.
 Ludowa tradycja zachowała przekaz o pradawnym Odpuście Mariańskim, który obchodzono w niedzielę po św. Augustynie (28 sierpnia). Uroczystość ta była powszechnie znana w całej okolicy i przybywały na nią z odległych stron liczne pielgrzymki. W latach późniejszych została ona zastąpiona Odpustem Porcjunkuli. Od 1968 roku w czermneńskim sanktuarium mogą uzyskiwać odpust zupełny w uroczystość Matki Bożej Pocieszenia.
W parafii Czermna odbywają się corocznie dwa odpusty: pierwszy w ostatnią niedzielę sierpnia (po świętym Augustynie — zamiast dawnego Porcjunkuli) ku czci Matki Bożej Pocieszenia, a drugi w dniu 11 listopada w święto swojego patrona - św. Marcina Biskupa z Tours.
Od wielu lat trwały starania o koronację Cudownego Obrazu. 28 sierpnia 2011 roku spełniły się pragnienia czcicieli Maryi i jej cudowny wizerunek został ukoronowany przez ówczesnego Biskupa tarnowskiego Bp. Wiktora Skworca. Uroczystość zgromadziła tysiące pielgrzymów i setki kapłanów z diecezji tarnowskiej i wielu innych.

Gallery

RODO
„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Czermna umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”. 

© Copyright 2021 

This website was started with Mobirise