Aktualności

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Czermna umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.

 • Wielki Post

  Rozpoczęliśmy Wielki Post czas 40 dni nawrócenia i przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Ten czas 40 dni jest po to bym mniej myślał o sobie a dużo więcej o Bogu… Bym dał się dla Niego spalić w trudzie zmagań, by ogrzać innych… Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem przemiany naszych serc, a popiół który przyjęliśmy na nasze głowy niech dotyka serc i kształtuje je na wzór najpiękniejszego serca, Serca Jezusa.

  Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa wielkiego postu: droga krzyżowa dla dzieci w piątek o  godz. 14:00 , dla starszych i młodzieży o godz. 17:00. Nabożeństwo gorzkich żali w niedzielę o godzinie 15.

 • Uroczysta Pasterka

  „Miłość jest największym darem,

  Jaki Bóg przekazał ludziom,

  Jest Jego obietnicą i naszą nadzieją”.

 • Boże Narodzenie

  Boże Narodzenie

  Boże Narodzenie, Uroczystość Narodzenia Pańskiego – w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.

 • Adwentowe czuwanie

  Szczególnie charakterystyczne dla Adwentu są Roraty. Jest to Msza święta ku czci Najświętszej Marii Panny, odprawiana zwykle wcześnie rano, przed świtem. Gromadzi ona wielkie rzesze wiernych. Szczególnie chętnie w Roratach uczestniczą dzieci.

 • Odpust ku czci św. Marcina

  11 listopada w 100 rocznicę odzyskania przez polskę niepodległości, jak co roku było w naszej parafii świętem podwójnym. W tym dniu łączyliśmy się ze wszystkimi Polakami w radości rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, ale także czciliśmy świętego Marcina, patrona naszej parafii . Uroczystą sumę odpustową o godz. 11.00 w naszym Sanktuarium odprawił oraz homilię wygłosił ks.dr hab. Marek Kluz prof. UPJPII. Po mszy świętej podczas adoracji modliliśmy się za ojczyznę słowami modlitwy ks. Piotra Skargi:

   

  Boże, Rządco i Panie narodów, 
  z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
  a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
  błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
  chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
  a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

  Wszechmogący wieczny Boże, 
  spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
  i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
  byśmy jej i ludowi Twemu, 
  swoich pożytków zapomniawszy, 
  mogli służyć uczciwie.

  Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
  rządy kraju naszego sprawujące, 
  by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
  mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

  Następnie odśpiewany został Hymn: "Boże coś Polskę"

 • 100-lecie odzyskania niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Szczególną okazją do tego świętowania jest 100-lecie odzyskania niepodległości, które przypada właśnie w tym roku w dniu 11 listopada.

  W naszej parafii uroczystości jubileuszowe 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę wraz z odpustem ku czci św. Marcina z Tours odbędą się w niedzielę 11 listopada o godz. 11:00. Uroczystą Mszą świętą w intencji Ojczyzny poprowadzi ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII. Po mszy świętej będzie adoracja Najświętszego Sakramentu .

  Niech to wielkie święto Narodu Polskiego będzie okazją do okazania naszego przywiązania do Ojczyzny poprzez wywieszenie biało-czerwonej flagi oraz modlitwy w intencji tych, którzy wywalczyli wolność i troszczą się o to, aby Polska była już na zawsze wolna i niepodległa.

 • Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

  Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada i Dzień Zaduszny (2 listopada). W tych dniach uświadamiamy sobie jedność Kościoła pielgrzymującego (wiernych Ludu Bożego), oczyszczającego się (zmarłych w czyśćcu cierpiących) i uwielbionego (świętych w niebie). Z tej okazji zachęcamy do spowiedzi, komunii św. i modlitwy ofiarowanej za zmarłych.

 • Odpust Czermneński

  Uroczystym apelem rozpoczęliśmy centralną część uroczystości odpustowej w naszej parafii. Od środy ks. Paweł Bryś MS głosił Słowo Boże. W niedzielę o godz. 1100 została odprawiona uroczysta msza odpustowa.  Przewodniczył jej Ksiądz bp Leszek Leszkiewicz. Mszę koncelebrowali księża z naszego dekanatu oraz księża z różnych diecezji . Do naszej parafii przybyły liczne piesze pielgrzymki a także setki indywidualnych pielgrzymów z okolicznych miejscowości. Swoją obecnością jak co roku na tej uroczystości zaszczycił nas chór "CANTABILE" z parafii Łużna, który swoim śpiewem uświetnił niedzielne uroczystości, za co serdecznie mu dziękujemy. Po mszy świętej wierni wzięli udział w uroczystej  procesji. Tegoroczny odpust czermneński pod hasłem: "Maryjo spraw abyśmy byli kościołem na wzór Chrystusa".

 • Rekolekcje i Odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia 2018

 • Wniebowzięcie NMP 2018

  Wniebowzięcie Maryi to znak łaski - tej samej, która towarzyszy każdemu z nas. Bo wzięcie do nieba z duszą i ciałem to obietnica dotycząca każdego wierzącego. Jako Matka Syna Bożego otrzymała Ona od Boga największy dar - chwałę nieba. Ona jako pierwsza osiągnęła zbawienie i przez to jest znakiem nadziei dla każdego z nas. To co już stało się udziałem Maryi, jest obietnicą dla każdego człowieka. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypomina, że nie możemy rzeczywistości nieba odkładać na później, bo niebo to czas i miejsce naszego spotkania i bycia z Bogiem. I pomimo zniszczalności, ludzkie ciało jest przeniknięte duchem, jest naczyniem przechowującym skarby, jest świątynią Ducha Świętego, a na tamtym świecie wejdzie w całej pełni do świątyni, którą jest sam Bóg. Maryja już tam dotarła. My do niej dołączymy. Taką mamy nadzieję…

 • Uroczystość Bożego Ciała 2018

  W naszej parafii Uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się Mszą św. o godz. 9:30. Po niej, wyszliśmy na ulice naszegwsi, by w procesji oddać cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii, a także zaświadczyć wobec innych o naszej wierze w tę obecność. Podążając za kapłanem niosącym Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, zatrzymywaliśmy się przy czterech ołtarzach, by słuchać fragmentów Ewangelii o Chrystusie Prawdziwym i Wiecznym Kapłanie. Przypomniały nam one, że Eucharystia jest ofiarą, pokarmem duszy, zadatkiem życia wiecznego i sakramentem jedności Kościoła. Przyklękając na płatkach kwiatów rozsypanych przez dziewczynki ubrane na biało, przyznawaliśmy się do żywego Kościoła, pielgrzymującego Ludu Bożego, który jest widocznym znakiem obecności Boga pośród nas. (...)

 • Sakrament Bierzmowania 2018

  W czwartek 10 maja 2018 r., podczas mszy świętej o godzinie 18:00 uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, z rąk ks. biskupa Leszka Leszkiewicza otrzymali sakrament bierzmowania.

  (...)

 • Pierwsza komunia święta 06.05.2018

  W niedzielę 6 maja 2018 r. nasza wspólnota parafialna przeżywała niezwykle radosne chwile - dzień Pierwszej Komunii Świętej. Jezus jako Przyjaciel przyszedł do uczniów klas III Szkoły Podstawowej  Uroczystość odbyła się podczas Mszy świętych o godz.11:00 ...

 • Apel Maryjny

  Dziś o godzinie 21 nastąpiło uroczyste odsłonięcie cudownego obrazu oraz odśpiewany został pierwszy w tym roku Apel Maryjny. Liczni wierni przybyli przed Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia, aby wypraszać łaski oraz szukać pocieszenia u jej stóp. Apele maryjne w naszej parafii trwają od maja do września. Zapraszamy serdecznie wszystkich czcicieli Maryi Matki Pocieszenia w tych miesiącach w każdą pierwszą sobotę na 21.

 • Wigilia Paschalna 2018

  Wydawało się, że wszystko się skończyło. Bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko. Ale nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. W atmosferze zadumy, ciszy i modlitwy przy Grobie Pańskim, Kościół oczekuje na Zmartwychwstanie Chrystusa celebrowane właśnie podczas liturgii Wigilii Paschalnej ...

 • Wielki Piątek 2018

  Dziś Wielki Piątek. Kościół przeżywa misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. To wyjątkowy czas dany nam, aby pochylić się nad tajemnicą krzyża „na którym zawisło zbawienie świata”. Nigdzie nie odprawia się w Mszy św., to ważny symbol tego dnia. Świątynie bez eucharystycznej celebracji odsyłają nas na Kalwarię w pobliżu Jerozolimy, do miejsca, gdzie wypełniła się historia świata, gdzie śmierć straciła swoją moc, gdzie powstało nowe życie i gdzie Najwyższy Kapłan złożył krwawą Ofiarę, niewyczerpane źródło każdej Eucharystii ...

 • Wielki Czwartek 2018

  Wielki Czwartek zamienił nasz kościół w Wieczernik, by nasze myśli wróciły wspomnieniami do sali położonej na górze, gdzie Jezus odprawił swoją pierwszą Mszę św., by już na zawsze pozostać z nami. Wieczorna Eucharystia, Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana o godz. 18:00, zgromadziła wspólnotę parafialną wokół ołtarza, a nasze myśli biegły ku Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami. Ten sam Chrystus zaprosił nas do wspólnego stołu, przy którym wziął chleb i wino, i przemienił je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Uczynił to wszystko z wielkiej miłości do nas ...

 • Niedziela Palmowa

  Niedziela Palmowa wprowadza nas w przeżywanie Wielkiego Tygodnia i rozpoczyna ciąg wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie świata. I chociaż obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych, to uroczystość ta ma wymowę radosną. Jest to dzień, w czasie którego wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Przynosimy też do kościoła palmy, na pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym na ośle do miasta, które kapłan poświęca podczas Mszy św. Mają one symbolizować odradzające się życie. Spala się je przed środą popielcową, po to, by uzyskanym z nich popiołem posypać głowy wiernych...

 • ŚWIĘTE TRIDUUM SACRUM

 • Czas Wielkiego Postu i Wielkanocy

  Polskie tradycje związane z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy są tak silnie zespolone z tradycjami religijnymi, że trudno czasami dostrzec rozgraniczenie między religijnymi przepisami, a tradycjami polskiego świeckiego życia. Wielki Post przywodzi nam na pamięć wszystkie tradycje, które wypielęgnowała pobożność naszych przodków. Nigdzie te zwyczaje nie są tak przeżywane i nigdzie tak nie przemawiają do serc, jak w Polsce. Ten 40-dniowy okres przygotowania ma spowodować pewne zmiany, pewne poważne przemyślenia.

 • Droga krzyżowa z udziałem OSP Czermna

  W piątek 16.03.2018 członkowie OSP oraz MDP z Czermnej poprowadzili nabożeństwo drogi krzyżowej. Kontynuowali rozpoczętą rok temu tradycje. Strażacy chcą dzięki temu lepiej przygotować do przeżywania triduum paschalnego oraz świąt Wielkanocnych.

 • Msza święta dla dzieci

  W każdą drugą niedzielę miesiąca dzieci z naszej parafii biorą udział w mszy świętej przygotowanej dla nich. Dzieci nie tylko uczestniczą ale aktywnie angażują się w nią. 

 • Uroczysta pasterka

  Cicha noc, święta noc, wszystko śpi, atoli. Czuwa Józef i Maryja, niech więc Boska

  ich Dziecina, w błogim pokoju śpi, w błogim pokoju śpi. 

    Cicha noc, święta noc, Tobie cześć, chcemy nieść. Boś pastuszkom oznajmiony,

  przez anielskie Gloria, Jezu witamy cię, Jezu witamy cię. 

    Cicha noc, święta noc, Boże nasz, serca masz, radość sprawia nam nowina,

  że nadeszła ta godzina, w kórejś narodził się, w którejś narodził się.

   

  Uroczystą Pasterką o pólnocy rozpoczęliśmy w naszym Kościele

  świętowanie Pamiątki Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem...

 • Wizyta świętego Mikołaja

  W swojej wędrówce przez świat Św. Mikołaj nie zapomniał o dzieciach naszej parafii. Jak zawsze oczekiwany  przybył z workiem pełnym prezentów by obdarować dzieci upominkami i zobaczyć na ich twarzach uśmiech. Swoją osobą i postawą Św. Mikołaj uczy nas , że „więcej radości jest w dawaniu aniżeli braniu” i zachęca nas do dzielenia się z innymi tym co mamy: uśmiechem, czasem, gestem życzliwości , podarowanym drobiazgiem…

 • Nabożeństwa różańcowe

  Rozpoczęliśmy miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy do licznego udziału dzieci, młodzież i starszych. Tych, którym obowiązki nie pozwolą przyjść do kościoła zachęcamy do modlitwy różańcowej w domu. Włączmy się jak najliczniej w spełnienie prośby, jaką w Fatimie skierowała Maryja do trojga pastuszków mówiąc: „odmawiajcie codziennie różaniec”.

  Nabożeństwa różańcowe w ciągu tygodnia o godz. 1700, a w niedziele o godz. 1600.

 • Zaproszenie na RÓŻANIEC

  Modlitwa Różańcowa jest ratunkiem dla całego świata

  2 października 1988 roku w Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym na Anioł Pański powiedział:

  Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który się dla nas narodził, umarł i zmartwychwstał. Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.

 • Odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia

  W sobotę  26 sierpnia uroczystym apelem rozpoczęliśmy główne uroczystości odpustowe w naszej parafii. Od środy przeżywaliśmy rekolekcje, które w tym roku wygłosił ks. Zbigniew Guzy. W niedzielę o godz. 1100 została odprawiona uroczysta msza odpustowa, która była głownym punktem czermneńskiego odpustu.  Przewodniczył jej Ksiądz bp Stanisław Salaterski. Mszę koncelebrowali księża z naszego dekanatu oraz księża z różnych diecezji . Do naszej parafii przybyły liczne piesze pielgrzymki a także setki indywidualnych pielgrzymów z okolicznych miejscowości. Swoją obecnością na tej uroczystości zaszczycił nas chór "CANTABILE" z parafii Łużna, który swoim śpiewem uświetnił dzisiejsze  uroczystości, za co serdecznie mu dziękujemy. Po mszy świętej wierni wzięli udział w uroczystej  procesji. Tegoroczny odpust czermneński pod hasłem: "Idzcie i głoście".

 • Rekolekcje Odpustowe

 • Dożynki Gminne 2017

  Dziś w naszej miejscowości odbyły się dożynki gminne. Są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy z całej gminy dziękują za zebrane plony, owoc wysiłku i całorocznej pracy na roli, są oddaniem szacunku trudności rolników i życzeniem im przede wszystkim plonów z nawiązką w następnym roku. Uroczystości rozpoczęły się w sanktuarium u stóp Matki Bożej Pocieszenia. Mszy świętej przewodniczył Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Henryk Nowacki. Mówił o wartości chleba oraz wartości pracy rolniczej. Pod koniec zostały poświęcone wieńce żniwne przyniesione przez mieszkańców Czermnej, Szerzyn, Ołpin, Żurowej i Swoszowej. Mszę świętą uświetniła orkiestra OSP Szerzyny.

 • Uroczystość Wniebowzięcia NMP 2017

  15 sierpnia i przypadająca w tym dniu uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to jedno z najważniejszych świąt maryjnych w kalendarzu liturgicznym. Wierni w całym kraju gromadzą się w kościołach, aby u progu kończących się żniw, dziękować Matce Bożej za zebrane plony. Również i mieszkańcy Czermnej, a także liczni goście spotkali się na wspólnej modlitwie w naszym kościele parafialnym, by uczestniczyć w uroczystej mszy dziękczynnej. Wieniec żniwny w tym roku przygotowali mieszkańcy wsi.

 • Uroczystość Bożego Ciała 2017

  W naszej parafii Uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną sprawowaną o godz. 9:30. Po Eucharystii wyszliśmy na ulice naszej wsi, by w procesji oddać cześć Chrystusowi, a także zaświadczyć wobec innych o naszej wierze w tę obecność. Podążając za kapłanem niosącym Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, zatrzymywaliśmy się przy czterech ołtarzach, by słuchać fragmentów Ewangelii o Chrystusie Prawdziwym i Wiecznym Kapłanie. Przypomniały nam one, że Eucharystia jest ofiarą, pokarmem duszy, zadatkiem życia wiecznego i sakramentem jedności Kościoła.

 • Uroczystość NMP Królowej Polski oraz Św. Floriana

  Dziś 3 maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - głównej patronki Polski i 226 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja w naszym sanktuarium została odprawiona uroczysta suma. Wzięli w niej udział strażacy z naszej jednostki OSP, aby oddać hołd Matce Bożej oraz  Św. Florianowi, patronowi strażaków. Msza święta została odprawiona w ich intencji.

 • Niedziela Zmartwychwstania

  Po trzech dniach dotykania wielkich tajemnic i przeżywania wydarzeń, które stanowią fundament naszej wiary, dziś wczesnym rankiem stanęliśmy przed najważniejszą tajemnicą - Tajemnicą Zmartwychwstania i każdy z nas otrzymał wiadomość: Jezus żyje! Grób jest pusty! Przychodząc do kościoła, tak jak Maria Magdalena z dzisiejszej Ewangelii, zobaczyliśmy płótna i chustę oraz odsunięty kamień. Możemy i powinniśmy tak jak św. Jan - zobaczyć i uwierzyć!

 • Wigilia Paschalna

  Wydawało się, że wszystko się skończyło. Bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko. Ale nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. W atmosferze zadumy, ciszy i modlitwy przy Grobie Pańskim, Kościół oczekuje na Zmartwychwstanie Chrystusa celebrowane właśnie podczas liturgii Wigilii Paschalnej.

   

 • Wielki Piątek

  Dziś Wielki Piątek - dzień Krzyża i najgłębszej żałoby. Nie sprawuje się Eucharystii, a wiernych „odsyła się” na Kalwarię w pobliżu Jerozolimy, gdzie zawisło Zbawienie świata. Kościół przeżywa Misterium Męki i Śmierci Jezusa.

 • Wielki Czwartek

  Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy obchody Świętego Triduum Paschalnego. W liturgii uobecnia się tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, która stanowi centrum Dobrej Nowiny. W jedności Triduum Paschalnego kryje się sedno chrześcijańskiego przesłania: życie rodzi się ze śmierci. Celebrując zbawcze wydarzenia, stajemy się ich uczestnikami. Odkrywamy, że stało się to ze względu na nas, dla naszego zbawienia. Dla chrześcijan nie ma nic ważniejszego, nic bardziej godnego świętowania. Jak niedziela zajmuje główne miejsce w tygodniu, tak Triduum Paschalne stanowi szczyt roku liturgicznego.

Script logo